Izpostavljamo

  • 14.02.2024Turistično društvo Kanal proti zaprtju cementarne

    V naslednjih dneh naj bi Državni zbor na predlog nekaterih gibanj, zlasti EKO Anhovo in Danes, sprejemal zakon o varovanju okolja, s katerim bi tako zaostrili pogoje delovanja cementarne v Anhovem, da bi bila ta prisiljena ugasniti peč. Predvideni zakon naj bi določil pogoje, ki jih danes ne more izpolniti nobena cementarna na svetu. Ne, ker ne bi želela, pač pa zato, ker v svetu še ni razvita takšna tehnologija. Cementarna dosega danes visoke standarde na področju varovanja okolja in sodi med dvajset najbolje urejenih v Evropi. O tem govorijo poročila inšpekcijskih služb, uradni okoljevarstveni presojevalci in seveda tudi strokovnjaki in zaposleni v cementarni.

Turistično društvo Kanal proti zaprtju cementarne

datum: 14.02.2024

kategorija: Izpostavljeno

V naslednjih dneh naj bi Državni zbor na predlog nekaterih gibanj, zlasti EKO Anhovo in
Danes, sprejemal zakon o varovanju okolja, s katerim bi tako zaostrili pogoje delovanja
cementarne v Anhovem, da bi bila ta prisiljena ugasniti peč. Predvideni zakon naj bi določil
pogoje, ki jih danes ne more izpolniti nobena cementarna na svetu. Ne, ker ne bi želela, pač
pa zato, ker v svetu še ni razvita takšna tehnologija. Cementarna dosega danes visoke
standarde na področju varovanja okolja in sodi med dvajset najbolje urejenih v Evropi. O tem
govorijo poročila inšpekcijskih služb, uradni okoljevarstveni presojevalci in seveda tudi
strokovnjaki in zaposleni v cementarni.

 

 


V naslednjih dneh naj bi Državni zbor na predlog nekaterih gibanj, zlasti EKO Anhovo in
Danes, sprejemal zakon o varovanju okolja, s katerim bi tako zaostrili pogoje delovanja
cementarne v Anhovem, da bi bila ta prisiljena ugasniti peč. Predvideni zakon naj bi določil
pogoje, ki jih danes ne more izpolniti nobena cementarna na svetu. Ne, ker ne bi želela, pač
pa zato, ker v svetu še ni razvita takšna tehnologija. Cementarna dosega danes visoke
standarde na področju varovanja okolja in sodi med dvajset najbolje urejenih v Evropi. O tem
govorijo poročila inšpekcijskih služb, uradni okoljevarstveni presojevalci in seveda tudi
strokovnjaki in zaposleni v cementarni.
Sindikati cementarne, v znak protesta proti tako diskriminatornemu zakonu, saj je usmerjen
zgolj v pogoje za zaprtje cementarne, ne pa tudi na druge potencialne onesnaževalce v
Sloveniji, organizirajo zborovanje na Placu v Kanalu v četrtek ob 13. uri
V zadnjem obdobju se je na mesto uradnih institucij postavila skupina posameznikov, ki v
medijih govorijo v imenu stroke in prebivalcev Soške doline. Tudi v mojem in vašem imenu.
Res je. Uspelo jim je. Uspelo jim je, da so zaradi ozkih, tudi osebnih interesov s populističnimi
in neargumentirani nastopi v medijih razdvojiti ljudi in zasejati dvome v prebivalce Soške
doline. Doline, ki jo imamo radi, ki je bolj zelena kot jo prikazujejo, Sočo v kateri normalno
drstijo postrvi in kleni in se v njej normalno kopamo, potoki, ki niso več polni nesnage,
zelenimi vrtovi, kjer vrtičkarji uspešno pridelujejo zelenjavo, bujnim zelenim drevjem, ki je
prekrilo senožeti, kampom v neposredni bližini cementarne, kjer se vsako leto ustavi več
tisoč turistov iz Evrope, s kulturno dediščino, ki jo tujci skoraj bolj cenijo kot tisti, ki govorijo
naj zadihamo. Ob polnih ustih sožitja, sodelovanja, odprtosti, soglasnosti…….si ti, ki nas
vabijo, da zadihamo, jemljejo pravico naših zastopnikov in pravičnikov, v resnici pa sejejo
dvom in nezaupanje med ljudi.
Seveda, neodobravanje takšnega početja ne pomeni, da brezbrižno zagovarjamo kakršno koli
industrijo v naši Soški dolini. Še najmanj takšno, ki bi poslabšala pogoje bivanja. Takšno smo
na žalost že imeli. To ne pomeni, da slepo zaupamo komur koli. Nor je tisti, ki noče varnega
in prijaznega bivalnega okolja. Še kako si kot Turistično društvo prizadevamo, da živimo v
zdravem, urejenem in prijaznem okolju. Nikoli pa ne bomo dovolili, da bi nas ozki osebni
interesi in všečni populizem, polen obljub zapeljal v nerazsodnost.

S cementarno živimo v istem prostoru. V mnogo čem delimo skupno usodo V cementarni so
zaposleni naši ljudje, domačini. Na cementarno so vezane mnoge storitvene, obrtne in druge
gospodarske dejavnosti. Naše družbeno in društveno življenje je tesno povezano z njimi.
Čistilne akcije, predavanja o okolju, o negi rastlin in sadja, Ribiški praznik, Koncerti na gladini
Soče, Skoki z mosta, Praznični december, Kamp………v vse te dejavnosti so vpeti naši
sponzorji in donatorji. Prireditve, katerih glas seže čez občinske meje daleč presegajo
finančne dotacije občine Kanal. To so prireditve, ki ponesejo glas o naši lepi Soški dolini v
svet. Mi v Turističnem društvu dihamo in smo ponosni na našo zeleno dolino. Delamo in
bomo storili vse, da bo takšna tudi ostala. Zato ne bomo dovolili, da si pravico govoriti v
našem imenu vzamejo tisti, ki o naši Soški dolini v medijih rišejo zgolj grdo podobo.
Tokrat so se delavski sindikati cementarne obrnili za podporo na zborovanju, ki ga
organizirajo pod geslom Pustite nam delati, tudi na naše društvo. Doslej smo se za pomoč
obračali mi nanje.
Presojo, o vaši udeležbi na zborovanju, ki bo v četrtek ob 13. uri na Placu v Kanalu,
prepuščam vam, drage članice in člani. Osebno sindikate podpiram, ker mi je dovolj politike
razdvajanja ljudi, zavajanja in ozkogledega populizma peščice, ki drži našo Soško dolino v
pesti. Preveč rad imam to dolino, moj Kanal in naše društvo, na katerega sem ponosen, da bi
se sprijaznil z egoističnimi početji nekaterih, ki jim pogled seže le pet pedi od domačega
praga in so si dovolili javno govoriti v mojem in vašem imenu. Tudi jaz sem prebivalec naše
Soške doline.
Do cementarne bodimo maksimalno strogi in zahtevni. Zahtevajmo, da investirajo v najboljšo
tehnologijo, ki jo premore svet. Ne dovolimo, da nas bo kdor koli zavajal. A ne dovolimo tudi,
da nas bo kdorkoli izrabljal za ozke, tudi osebne interese ali komplekse.
Dobimo se na Tržnici v četrtek, ob 12.50.


Branko Dolenc

Predsednik

ar©tur