Izpostavljamo

  • 14.02.2024Turistično društvo Kanal proti zaprtju cementarne

    V naslednjih dneh naj bi Državni zbor na predlog nekaterih gibanj, zlasti EKO Anhovo in Danes, sprejemal zakon o varovanju okolja, s katerim bi tako zaostrili pogoje delovanja cementarne v Anhovem, da bi bila ta prisiljena ugasniti peč. Predvideni zakon naj bi določil pogoje, ki jih danes ne more izpolniti nobena cementarna na svetu. Ne, ker ne bi želela, pač pa zato, ker v svetu še ni razvita takšna tehnologija. Cementarna dosega danes visoke standarde na področju varovanja okolja in sodi med dvajset najbolje urejenih v Evropi. O tem govorijo poročila inšpekcijskih služb, uradni okoljevarstveni presojevalci in seveda tudi strokovnjaki in zaposleni v cementarni.

PROSLAVA OB 60. OBLETNICI TD KANAL OB SOČI

od 12.08.2016 do 12.08.2016

Kanal ob Soči -

Ob 17. uri v Ajbi otvoritev nove naravne plezalne stene

Ob 19 uri na Kontradi v Kanalu otvoritev razstave o delovanju Turističnega društva Kanal v zadnjih desetih letih, razvitje novega društvenega prapora, predstavitev novega filma o Turistični ponudbi v Kanalu in okolici.

ar©tur