Izpostavljamo

  • 14.02.2024Turistično društvo Kanal proti zaprtju cementarne

    V naslednjih dneh naj bi Državni zbor na predlog nekaterih gibanj, zlasti EKO Anhovo in Danes, sprejemal zakon o varovanju okolja, s katerim bi tako zaostrili pogoje delovanja cementarne v Anhovem, da bi bila ta prisiljena ugasniti peč. Predvideni zakon naj bi določil pogoje, ki jih danes ne more izpolniti nobena cementarna na svetu. Ne, ker ne bi želela, pač pa zato, ker v svetu še ni razvita takšna tehnologija. Cementarna dosega danes visoke standarde na področju varovanja okolja in sodi med dvajset najbolje urejenih v Evropi. O tem govorijo poročila inšpekcijskih služb, uradni okoljevarstveni presojevalci in seveda tudi strokovnjaki in zaposleni v cementarni.

KONTRADA

Kontrada je imenovan manjši trg v starem mestnem jedru Kanala. Obdan je z starimi hišami(Kolarjeva hiša, Fiščeva hiša...) V stražnem stolpu je galerija našega rojaka Rika Debenjaka. Obnovljena je tudi Gotska hiša. Na kontradi prirejajo razna društva v poletnih mesecih razne prireditve. Najbolj znani prireditvi  na Kontradi sta Kogojevi dnevi in Gledališče na Kontradi

ar©tur